Kontrola nástenných hydrantov a hadicových navijakov

Vedeli ste že na zariadenie na dodávku vody, ktoré boli uvedené do prevádzky vo Vašej prevádzke pripadá lehota kontroly raz za 12mesiacov ?
Pomocou odborne vyškoleného personálu Vám zabezpečíme všetky potrebné úkony, tak aby boli Vaše zariadenia na dodávku vody akcieschopné.
Kontrola zariadení na dodávku vody pozostáva z:
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva
i) množstvo vody v nádrži