Prevádzkovanie závodných hasičských útvarov

Pripadala vašej spoločnosti povinnosť prevádzkovať závodný hasičský útvar, alebo chcete zvýšiť zabezpečenie Vášho majetku profesionálnou záchrannou zložkou ?

Závodný hasičský útvar je hasičská jednotka, ktorú si zriaďuje súkromná spoločnosť na ochranu svojho majetku. Právnickej osobe vzniká povinnosť prevádzkovať Závodný hasičský útvar na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré je vydané na základe analýzy vzniku a rozšírenia požiaru, vypracovanej špecialistom požiarnej ochrany.

Zabezpečujeme služby na základe zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré sú zamerané na činnosti súvisiace s ochranou pred požiarmi. V súlade s § 31 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z o hasičských jednotkách ide o prevádzku závodných hasičských útvarov, ktoré si zriaďujú súkromné spoločnosti na ochranu svojho majetku. Tieto činnosti zabezpečujeme s odborne spôsobilými osobami.

V súčasnosti sme prevádzkovateľmi ZHÚ v priestoroch priemyselného parku V Žiari nad Hronom a spoluprevádzkovatelia ZHÚ Chemko, a.s. Slovakia, Strážske.